Privacy

Aansprakelijkheid

LV Interieurbouw besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan LV Interieurbouw geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze website. LV Interieurbouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze website voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van LV Interieurbouw. En de door verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) via het contactformulier.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

LV Interieurbouw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LV Interieurbouw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan LV Interieurbouw heeft verstrekt. LV Interieurbouw kan de volgende persoonsgegevens via de website verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw vraag / opmerking
  • Uw IP adres

Waarom LV Interieurbouw uw gegevens nodig heeft

LV Interieurbouw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen, denk hierbij aan het sturen van de bijvoorbeeld de factuur.

Daarnaast kan LV Interieurbouw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een aangenomen opdracht.

LV Interieurbouw gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Hoe lang LV Interieurbouw gegevens bewaart

LV Interieurbouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

LV Interieurbouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van LV Interieurbouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LV Interieurbouw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lees hier meer over onze cookies.

Google Analytics

LV Interieurbouw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze webshop gebruikt wordt, om rapporten over de website aan LV Interieurbouw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LV Interieurbouw heeft hier geen invloed op. LV Interieurbouw heeft Google geen toestemming gegeven om via LV Interieurbouw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lvinterieurbouw.nl. LV Interieurbouw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

LV Interieurbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LV Interieurbouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LV Interieurbouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LV Interieurbouw op via info@lvinterieurbouw.nl. www.lvinterieurbouw.nl is een website van LV Interieurbouw. LV Interieurbouw is als volgt te bereiken:

Adres: Hofwegen 34, 2971 XB Bleskensgraaf
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76227685
Telefoon: 06 53 44 94 64
E-mailadres: info@lvinterieurbouw.nl